Förorenad mark i koloniområdet

P g av de höga halter av tungmetaller som uppmäts i området så får vi inte vistas på kolonilotterna, än mindre odla eller äta grönsaker eller bär som vuxit i området.

Mer info i länken nedan:

https://vaxer.stockholm/projekt/bostader-i-riddersvik/

Vi tar i dagsläget inte emot nyanmälningar till intressekön.

FRKs styrelse gnm

Mia Mathiasson
Ordförande
FRK Föreningen Riddersviks Kolonilotter