Stockholms stads detaljplanering för Riddersviksområdet

Bebyggelse RiddersvikHej kolonister!

Stockholm stad planerar en utbyggnad av området kring Riddersvik med bostäder mm i den gamla trädplanteringen. Under tiden 5/12 2018-29/1 2019 finns en detaljplan att ta del av på biblioteken i Åkermyntan och Hässelby Gård.

Underlag för detaljplanen kan du läsa här; Stadens detaljplan för Riddersvik
Stockholms Stad har även samlat informationen på sin hemsida, klicka här för att komma dit.

Den 18 december 2018, kl 16-20, anordnas ett offentligt möte och debatt kring detaljplanen i Hässelby Villastads Folkets Hus, adress Riddersviksvägen 159.
Inbjudan till samrådet kan du läsa här; Riddersvik samråd

Se även Hässelby tidning.se-inslaget ”Dags att tycka till om detaljplaner i Riddersvik”.

Ni är välkomna till mötet den 18 december!

Detta är den enda gång vi som medborgare har möjlighet att påverka en detaljplan. Vi måste använda oss av denna chans.

Styrelsen avser att inlämna ett gemensamt yttrande, som då bl a bygger på era synpunkter.

Senast den 15 januari vill vi ha det mejlat till oss.

Med hälsningar
FRK Styrelse