ARRENDEKONTRAKT

Nu finns ett arrendekontrakt i formulärform att ladda ner och fylla samt signera för er som kommer nya.

Det gäller även er som byter inom föreningen.

Efter att ni är kallade till visning och har tackat ja så mailar ni in detta kontrakt på vår föreningsadress och får tillbaka en under tecknad pdf på er mail. På så sätt så spar vi en liten bit träd.

Arrendeavgiften är för 2020 är en (1) krona då vi inte har fått besked om arrendet från Stadsdelen.
Basavgiften (medlemsavgiften) är för år 2020 600 kronor.

Enligt direktiv från förbundet skall detta betalas i två delar, senast den 1 maj samt den 1 september. Det betalas in på Föreningen Riddersviks Kolonilotters postgirokonto 88 98 58-7.
Det är tillåtet att betala in hela totalsumman redan på vårkanten.

Är inte medlemsavgiften erlagd till den 1 juli 2020 upphör medlemskapet och därmed arrendekontraktet.