ARRENDEKONTRAKT

Nu finns ett arrendekontrakt i formulärform att ladda ner och fylla samt signera för er som kommer nya. Det gäller även er som byter inom föreningen. Efter att ni är kallade till visning och har tackat ja så mailar ni in detta kontrakt på vår föreningsadress och får tillbaka en under tecknad pdf på er … Fortsätt läsa ARRENDEKONTRAKT