Kompletterande information gällande höststädningen 6-7 oktober 2018

Hej alla kolonister!

Helgen den 6-7 oktober är det dags att städa och rensa vid vårt koloniområde vid Riddersvik.

På denna länk finns information och anvisningar för vad som behöver åtgärdas:

Anmäl ditt deltagande till e-post riddersvikskolonilotter@gmail.com.
Om du inte kan delta båda dagarna, meddela vilken dag som passar bäst.
Anmäl även förhinder, då kommer du att tilldelas uppgifter att utföra vid annat tillfälle.
Arbetet på lördagen sker i arbetsgrupper med uppgifter på de gemensamma ytorna vid kolonin.
På söndagen eldar vi skräp och avfall i en brasa nere vid sjökanten. Brasan tänds ca kl. 14.00, sista pålastning tillåten senast kl. 17.00. Elden släcks sedan ca kl. 18.00.
Höst och kyla närmar sig, odlingssäsongen avslutas. I mitten av oktober kommer vattnet att stängas av.
Välkomna till våra höststäddagar, ta gärna med fika, mat eller mellanmål!
FRK Styrelse