Förorenad mark i koloniområdet

P g av de höga halter av tungmetaller som uppmäts i området så får vi inte vistas på kolonilotterna, än mindre odla eller äta grönsaker eller bär som vuxit i området. Mer info i länken nedan: https://vaxer.stockholm/projekt/bostader-i-riddersvik/ Vi tar i dagsläget inte emot nyanmälningar till intressekön. FRKs styrelse gnm Mia MathiassonOrdförandeFRK Föreningen Riddersviks Kolonilotter