Råttfångarbestyr

Behovet av sanering/bekämpning av råttor kom upp förra veckan och efter kontakter med kommunen har en underentreprenör fått i uppdrag att ta itu med projektet. Den 26 september placerades 4 st betongstationer med råttgift ut inom koloniområdet (se bifogad bild och karta).

Kontaktperson från kolonin mot kommunen och entreprenören är 42 Ulla von Platten

Som svar på frågor till entreprenören har vi fått följande svar: 

  • På varje station finns en stor gul skylt med varningstext samt info om vilket gift som används.
  • Saneringen kommer att pågå tills vidare.
  •  Stationerna behöver ej tömmas på döda råttor. Nomor (entreprenören, se nederst) kommer att enligt lagkrav kontrollera stationerna året runt med max 35 dagars intervall. Eventuellt döda råttor utanför stationerna går bra att kasta i soporna om man vill bli av med dem på en gång. I annat fall får man göra en felanmälan ang död råtta via Stockholms stad hemsida. Vanligtvis kryper råttorna ner i sina hålor och dör där de inte syns.
  •  Allmänhet/besökare behöver inte informeras särskilt då information och varningsskyltar finns på varje utplacerad betongstation.

 Dessutom kompletterande information från företaget:

Enligt nya lagkrav fr o m årsskiftet 2018-2019 så får vi ej använda oss av råttgift, om det inte finns några tecken på åtgång/aktivitet i respektive station. Det kan därför sitta ogiftat bete i stationerna till och från (info om detta står då på skyltarna på stationerna). Om det äts av det ogiftade betet så kommer vi att byta till gift igen och så fortsätter det. Stationerna kommer att kontrolleras i 35-dagars intervaller året runt.

Erfarenhetsmässigt så kan det vara svårt att bekämpa råttor i koloniområden då det ofta utgör perfekt levnadsmiljö för gnagare. Det ni kan hjälpa till med som kolonimedlemmar är följande:

·         Städa bort fallfrukt/bär (lägg i täta kärl eller kasta på annan plats).

·         Ta bort fågelbad och se till så att det inte samlas vatten runt t ex vattenslangar. Vatten är livsviktigt för råttornas överlevnad.

·         Fågelmatning bör ej förekomma över huvud taget, då fröna även blir till mat för råttor/möss och de kan också innehålla vitamin K1 som är ett motgift till råttgiftet.

·         Ta bort ev bråte och lövhögar så råttorna inte får extra tillgång till skydd på området.

·         Tänk på att öppna komposter ofta drar till sig råttor.

Så här ser lådorna ut.
Här är lådorna placerade