Föreningen Riddersviks Kolonilotter styrelse 2018

Styrelsen

Ordförande
Ulla von Platten, lottnr 42

Kassör
Elena Klimova, lottnr 28

Sekreterare/vice ordförande
Mia Mathiasson, lottnr 50

Suppleant
Cornelia Ludwig, lottnr 19

Suppleant
Lina Dahlkvist, lottnr 35

Suppleant
Ulf Wanzelius, lottnr 31

 

Funktionärer

Epost
Ulla von Platten, lottnr 42

Hemsidan
(tf) Linda Lingh, lottnr 5

Kösystemet
Elena Klimova, lottnr 28

Medlemsmatrikel
Ulla von Platten, lottnr 42

Samordning reparationer och underhåll
Ulf Wanzelius, lottnr 31

Studiesamordnare
vakant

 

 

Annonser