Föreningen Riddersviks Kolonilotter styrelse och funktionärer 2019

Styrelsen

Ordförande
Mia Mathiasson, lottnr 50

Kassör
Elena Klimova, lottnr 28

Sekreterare
Linda Lingh, lottnr 5

Suppleant
Berit Lundström, lottnr 21

 

Funktionärer

Epost
Ulla von Platten, lottnr 42

Hemsidan
Linda Lingh, lottnr 5

Kösystemet
Lilien Kastberg, lottnr 43b

Medlemsmatrikel
Ulla von Platten, lottnr 42

Samordning reparationer och underhåll
Khadja Fahmi, lottnr 3

Studiesamordnare
Lina Dahlkvist, lottnr 35

 

 

Annonser