Föreningen Riddersviks Kolonilotters styrelse och funktionärer 2020

Styrelsen

Ordförande
Mia Mathiasson, lottnr 50

Kassör
Elena Klimova, lottnr 28

Sekreterare
Sabina Andersson, lottnr 24

Ledamot
Vakant

Suppleant
Vakant

Funktionärer

Hemsidan och e-post (hela styrelsen hanterar e-post)
Mia Mathiasson, lottnr 50

Valberedningens ordförande
Elisabeth Widmark, lottnr 43

Medlemsmatrikel och intresselistan
Ulla von Platten, lottnr 42

Samordning reparationer och underhåll
Khadja Fahmi, lottnr 3

Studiesamordnare
Cornelia Ludwig, lottnr 04