Föreningen Riddersviks Kolonilotter styrelse och funktionärer 2019

Styrelsen

Ordförande
Mia Mathiasson, lottnr 50

Kassör
Elena Klimova, lottnr 28

Sekreterare
Linda Lingh, lottnr 5 VAKANT

Ledamot
Cornelia Ludwig, lottnr 04

Suppleant
Berit Lundström, lottnr 21

Funktionärer

Hemsidan och e-post (hela styrelsen hanterar e-post)
Mia Mathiasson, lottnr 50

Valberedningens ordförande
Sabina Andersson, lottnr 24

Medlemsmatrikel och intresselistan
Ulla von Platten, lottnr 42

Samordning reparationer och underhåll
Khadja Fahmi, lottnr 3

Studiesamordnare
Lina Dahlkvist, lottnr 35