Kalendarium 2019

Kalendarium 2019

  • Årsmöte 12 mars
  • Vårstädning 4-5 maj
  • Extra städdag  och inlämning inför Skördemarknaden 6 september
  • Skördemarknad 7 september
  • Höststädning 5-6 oktober

Årshjul_bild