Historik

Koloniområdet anlades 1978 på stadens mark i Hässelby villastad vid Lövstafjärden. Föreningen bildades 1984 och tog namn efter egendomen Riddersvik som inkorporerades med staden 1975. Med ett arrendeavtal med Stockholms Stad fick medlemmarna koloniföreningen området söder om gårdens huvudbyggnad ner mot Mälaren. På denna yta hade det under större delen av 1900-talet odlats grönsaker som en del av Riddersviks gårds ägor. Redan från starten betraktades koloniområdet som en del av det naturområde som omger Riddersviks gård, med intilliggande byggnader, Tempeludden, Rosenträdgården mm. Gården är numera en konferensanläggning med tillhörande restaurang.