Historik

Koloniföreningen bildades något år efter det att lantbruksdriften lagts ner vid Riddersviks gård. Som koloniområde fick medlemmarna det friställda slänt-området söder om gårdens huvudbyggnad ner mot Mälaren. På denna yta har det under större delan av 1900-talet odlats bönor, sallad, rädisor m.m som en del av Riddersviks gårds ägor. Gården är numera en konferensanläggning med tillhörande restaurang. Redan från starten betraktades koloniområdet som en del av det naturområde som ligger runt Riddersviks gård med runtliggande promenadstråk. Därtill kan nämnas Tempeludden, Rosenträdgården och Riddersviks olika tillhörande byggnader såsom stallet,  smedjan och Café Torpet.

Annonser